16. 5. 2023

Pravda je, všechno…

… co já řeknu, že je pravda.

Pravda je všechno, co řeknu, že je pravda. Já se rozhoduju, vědomě nebo nevědomky, čemu věřím a čemu ne. A čemu věřím, s tím potom dál pracuju, žiju, řídím se podle toho. Kouzlo je, že já si můžu vědomě vybírat, čemu věřím a zároveň měnit, čemu věřím, podle toho, jaký chci mít život. A já si vybírám věci, se kterými je můj život hezčí. A minulost a takzvané zkušenosti jsou mi úplně jedno.

A vy mějte krásné vědomé dny. :)

#pravda #vedomyzivot #rozhodnuti #vybírámsisvůjsvět #zkusenost #minulost #kouzlo