Zásady zacházení s osobními údaji
v souladu s platnými zákony a GDPR
Matoosh.cz

Vaše soukromí je pro mě důležité. Proto s Vašimi osobními údaji zacházím co nejopatrněji a v souladu s platnými zákony, obzvláště pak nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jinak též GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Odvolání souhlasu se sbíráním cookies

Nesouhlasím

kliknutí na tlačítko odvolá Váš souhlas se zpracováním cookies

Ukládání cookies můžete omezit nebo zablokovat i v nastavení svého webového prohlížeče. Zde jsou oficiální zdroje s návody pro jednotlivé internetové prohlížeče:

Jaká osobní data tedy sbírám?

Sbíráme s Vaším souhlasem vždycky jen ty osobní údaje, které potřebujeme, aby tento web fungoval lépe a abychom se mohli zlepšovat.

Správcem a zpracovatelem těchto údajů v duchu zákona a výše uvedené směrnice, jakožto i provozovatelem tohoto webu, je společnost Matoosh s.r.o., IČ 04956826, se sídlem Maskovice ev. č. 8, Netvořice, 257 44, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl C., Vložka 256253.

Tato webová stránka informuje o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů, podle českého zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “ZOOÚ”), dále Zákonem 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “Zákon o nevyžádané poště”) a Nařízením (EU) 2016/679 o ochrně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen “Nařízení GDPR”).

Sbíráme s Vaším souhlasem vždycky jen ty osobní údaje, které potřebujeme, aby tento web fungoval lépe a abychom se mohli zlepšovat.

Tyto údaje jsou nejčastěji:

  • Jméno, příjmení, adresa, a e-mailová adresa (pro účely vydávání příjmových dokladů a nákupů samotných)
  • E-mailová adresa (pro účely zasílání mailových kampaní, požádáte-li o ně)
  • Cookies a IP adresa (analytické údaje o provozu webu, zlepšování služeb na stránce matoosh.cz a případné reklamní kampaně)

Tyto údaje ukládáme po dobu tří let, pokud tedy platné zákony nevyžadují jinou dobu uchování. Cookies však mají platnost rozličnou podle svého druhu. Doba uchování je nastavená tak, aby si web „pamatoval“ Vaše nastavení a Vy jste ho nemuseli zadávat vždycky celé znovu. Nejčastěji je doba platnosti cookies 30 dní. U analytických informací data automaticky mažeme po 26 měsících.

Se zpracováním nám pomáhají poskytovatelé některých služeb, které na tomto webu najdete. Některé Vaše osobní údaje tedy mohou být zpracovávány těmito společnostmi:

Kde můžete vznést dotaz nebo námitku spojené se zpracováním Vašich osobních údajů?

Dotazy nebo i námitky spojené se zpracováním osobních údajů ze strany Matoosh s.r.o., jakožto provozovatele této webové stránky, můžete vznášet na e-mailové adrese:

info@matoosh.com