Vidím, co vidět chci. Když jsem byl dítě, leccos jsem pochopil nesprávně. Ty omyly se staly součástí mého podvědomí. A odtud ničily můj svět, i když jsem dávno zapomněl, že je mám. Tahle kniha je o těch omylech a způsobu, jak jsem je napravil.